DANH MỤC SÁCH


TRUY CẬP
 Đang truy cập 001
 Lượt truy cập 002054024Thông báo mở thư viện e-book Trường cao đẳng Nghề Đà Lạt
16.10.2011 09:59

Ngày 17 tháng 10 năm 2011 thư viện e-book Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt phục vụ bạn đọc.  Thư viện sẽ tiếp tục cập nhật sách, tài liệu và giáo trình phục vụ bạn đọc.

thuvien@cdndalat.edu.vn


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, P.4,Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 383 6654
Email: admin@cdndalat.edu.vn
Website:  http://cdndalat.edu.vn