DANH MỤC SÁCH


TRUY CẬP
 Đang truy cập 001
 Lượt truy cập 002054024Thông báo
16.10.2011 10:02

Hiện nay thư viện có các giáo trình ,tài liệu mới của các ngành đào tạo : Du lịch, Kinh tế, CNTT, Cơ khí , Nông nghiệp SHUD, Điện điện tử  , sách học các bộ môn chung : sách giáo khoa, Chinh trị, pháp luật...,và sách liên kết với các thư viện .Bộ phận thư viện thông báo đến toàn thể GV-HSSV nhà trường  biết có nhu cầu liên hệ tại thư viện .

thuvien@cdndalat.edu.vn


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, P.4,Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 383 6654
Email: admin@cdndalat.edu.vn
Website:  http://cdndalat.edu.vn