DANH MỤC SÁCH


TRUY CẬP
 Đang truy cập 001
 Lượt truy cập 002054031sách Khoa Điện - du lịch- đòan thanh niên
13.05.2012 19:38

1/ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia- Kỹ thuật điện - Hạ áp, kiểm định, quy định trang thiết bị điện ( từ tập 1-tập 8) nhà xuất bản Lao động .
2/ Tiêu chuẩn kỹ thuật điện Việt Nam - Phát , truyền tải- phân phối điện và các thiết bị điện.
3/ Hành trình lễ hội Việt nam - Nhà xuất bản Đồng Nai
4/ Cẩm nang Đòan Thanh niên 2012 - NXB Lao Động


Thư viện


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, P.4,Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 383 6654
Email: admin@cdndalat.edu.vn
Website:  http://cdndalat.edu.vn