TRANG VIDEOS ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM

Hệ thống đánh lửa MANHETO
Hệ thống đánh lửa lsử dụng cảm biến quang
Hệ thống đánh lửa lập sử dụng cảm biến HALL
Hệ thống đánh lửa lập sử dụng cảm biến điện tử
Hệ thống đánh lửa trực tiếp lập sử dụng rô bin đơn
Hệ thống đánh lửa tiếp điểm
Hệ thống đánh lửa trực tiếp lập sử dụng rô bin đôi
Hệ thống đèn phanh
Hệ thống đèn de
Hệ thống đèn cửa
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống báo rẽ & báo nguy
Hệ thống gạt mưa & rửa kính

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, P.4,Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 383 6654
Email: admin@cdndalat.edu.vn
Website:  http://cdndalat.edu.vn