TRANG VIDEOS ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM

Kỹ năng cân cam có dấu trên động cơ xăng
Kỹ năng cân lửa trên động cơ xăng
Kỹ năng lắp hệ thống đánh lửa trực tiếp
Kỹ năng tháo hệ thống đánh lửa trực tiếp
Kỹ năng tháo lắp hộp số
Kỹ năng tháo lắp máy khởi động
Kỹ năng tháo lắp máy phát điện
Kỹ năng tháo lắp phanh đĩa
Kỹ năng xác định điểm chết trên động cơ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, P.4,Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 383 6654
Email: admin@cdndalat.edu.vn
Website:  http://cdndalat.edu.vn